Vammalan Reserviläiset ry
Yhdistyksemme keskittyy reserviläistoimintaan. Tärkeänä osana toimintaa on reserviläistaitojen ja -kunnon ylläpito ja kehitys sekä perinnetoiminta.


VAMMALAN RESERVILÄISET RY:N HISTORIAA

40-vuotishistoriikki julkaistu juhlassa 19.11.1994 (sisältää myöhempiä lisäyksiä)

Historiikki pdf muodossa.