Vammalan Reserviläiset ry
Yhdistyksemme keskittyy reserviläistoimintaan. Tärkeänä osana toimintaa on reserviläistaitojen ja -kunnon ylläpito ja kehitys sekä perinnetoiminta.

Yhdistykselle hankittiin 2023 drone välineistöä ja perustettiin Drone jaosto.

Reserviläisliitolta saatiin tukea hankkeeseen.

Jaoston tarkoitus on järjestää drone koulutusta ja tutustuttaa reserviläisiä dronen käyttömahdollisuuksiin reserviläistoiminnassa.

Tiedustelu, jäljitys, etsintä, suojatuminen, puolustus, tulenjohto jne.

Drone